مهر ۰۶۱۳۹۴
 
ترجمه و تفسیر بند اول از مقدمۀ «پدیدارشناسی روح» هگل

نویسنده: حامد صفاریان
این نوشتار که ویراست یکم آن در اینجا عرضه می‌شود تلاشی است در راستای مواجهه با متن هگل در زبان آلمانی، شامل ترجمه و تفسیری از بند اول مقدمۀ کتاب «پدیدارشناسی روح» به عنوان نمونه‌ای از ترجمۀ مستقیم از متن. از این نوشتار کتابچۀ الکترونیکی توسط سایت پروبلماتیکا عرضه شده است که آن را می‌توانید بصورت pdf دانلود نمایید.

close
Facebook Iconهگلفارسی در تلگرام