اردیبهشت ۳۱۱۳۹۷
 
گفتار: افق حقیقت در فلسفۀ هگل

 در این گفتار که در «عمارت روبرو» به تاریخ سی اردیبهشت ۱۳۹۷ ارائه شد، پرداخته‌ام به ترسیم افق اندیشیدن به حقیقت در فلسفۀ هگل. فایل صوتی گفتار را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید: Wahrheit یا مستقیم از اینجا بشنوید: —- برگۀ طرح بحث را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید: Handout تز اصلی موضوع این گفتار: حقیقت به […]

شهریور ۱۸۱۳۹۶
 
صوتی: گفتارهایی پیرامون فلسفۀ هنر هگل

در این سلسله گفتارها پس از ترسیم طرحی از زمینه و زمانه‌ای که هگل درسگفتارهای فلسفه هنر خود را در آن عرضه کرده بود، خواهیم کوشید با تمرکز بر متن آلمانی مقدمۀ این درسگفتارها مدخلی بجوییم نه فقط به فلسفۀ هنر هگل، بلکه به دستگاه فلسفی او بطور کلی.   گفتار نخست: مقدمه لینک دانلود […]

close
Facebook Iconهگلفارسی در تلگرام